Инжектиране на пукнатини и фуги – спиране на течове

Нагнетяване на специални смоли – както за запълване на обеми и слепване на отделени основи, така и за спиране на течове в стоманобетонни конструкции и елементи: подове, резервоари, басейни, хидротехнически съоръжения
За инжекционните работи извършвани с цел спиране на течове в конструкциите и съоръженията се използват най-различни ниско вискозни смоли: полиуретанови, хидростуктурни на акрилатна основа, епоксидни, еластични, полимерно подсилени и др. Изборът на инжекционна смола зависи от конкретния проблем, които трябва да бъде разрешен и се определя от специалист на фирмата след оглед на място на обекта

  • Инжектиране за уплътняване на фуги, пукнатини, каверни и др. на сградите и съоръженията
  • Инжектиране за уплътняване при напорни води – работи се с налягане на инжектиране над напорното на водата, с добавки са ускоряване на реакцията и увеличаване тиксотропията на смолата
img25
06-concrete
copy-of-0617100903

Използват специални силово свързващи ниско вискозни смоли. Някои от тях са епоксидни и съвместими с влага, други са на циментова основа. Чрез инжектирането под налягане на тези материали се постига дълбоко проникване и твърдо запълване в пукнатините, фугите, кухините в строителните конструкции,на инфраструктурното и подземното строителство

Използват се предимно водоактивни материали и бързодействащи смоли, които в контакт с вода увеличават обема си и проникват в труднодостъпни пори, кухини и фуги, като изолират водата от тях и образуват уплътнена водна маса с перфектна адхезия към основата. Това допринася за надеждна защита срещу вода, дори и под постоянно водно налягане

Инжектирането се използва при:

  • бетон
  • тухли
  • камък
  • керамика
  • мозайка

Областите на приложение на инжекционните работи са много и разнообразни. Чрез инжектиране под налягане на различни видове материали се решават множество проблеми като:

  • спиране на течове, възникнали вследсвие на проникване на вода през фуги, пукнатини, каверни или дефектирали участъци на елементите на конструкциите;
  • укрепване и структурно възстановяване на елементите –плочи, греди, колони, фунаменти и др. на конструкциите и съоръженията;
  • Слепване на носещи железобетонни плочи чрез инжектиране на ниско вискозни двукомпонентни смоли