Галерия

„Хлебозавод Тракия“ гр. Пловдив

ВЕЦ „Девин“ гр. Девин

„Белфриго“, град Габрово, 2008 година.

Православен храм „Св. Марина”, град Пловдив, 2010 година.

Цех диамантени абразиви.

Цех за електромери на компанията EVN в град Пловдив.

Преди ремонта

След ремонта

Хлебозавод в град Хасково.

ТЕЦ „Марица Изток 2”

Хлебозавод град Пазарджик.

Сладкарски цех „Данели“ град Пазарджик.

Преди ремонта.

След ремонта.

Сладкарски цех град Лом.

Други проекти